Referat forretningsudvalgsmøde den 2. oktober 2018

03-10-2018 12:02 |  DPF - CMS |  Pernille Toft
Forretningsudvalget ved Dansk Petanque Forbund har den 2/10 holdt møde.
Læs referatet her:

Referat fra forretningsudvalgsmøde den 2/10 2018


  


Cookies
Delete item?