Repræsentantskabsmøde 2019

17-10-2019 15:43 |  DPF - CMS |  Pernille Toft
På vegne af Dansk Petanque Forbunds bestyrelse har medlemsklubberne i dag modtaget mail med  dagsorden samt bilag til repræsentantskabsmøde
Lørdag den 9. november 2019.


Indkaldelse, dagsorden og bilag kan downloades fra petanque.dk/Repræsentantskabsmøde 2019, hvor også oversigt over klubbernes medlemstal/mulige delegerede samt løbende information kan findes.  


Cookies
Delete item?