Referat FU møde 5. februar 2020

10-02-2020 11:07 |  DPF - CMS |  Pernille Toft
Forretningsudvalget ved Dansk Petanque Forbund har den 5. februar holdt møde.
Læs referatet her: Referat Forretningsudvalgsmøde  5. februar 2020


  


Cookies
Delete item?