Kurset 1-2 Træner afholdes i november 2020

22-10-2020 11:57 |  DPF - CMS |  Pernille Toft
Indbydelse til 1-2 Træner

Det er nu muligt at tage kurset 1-2 træner i Dansk Petanque Center i Karlslunde søndag 29. november 2020.
Med 1-2 Træner får du et basistrænerkursus med fokus på trænerrollen, samt inspiration og værktøjer til, hvordan du tilrettelægger og gennemfører en god træning. Du går hjem fra kurset med gode petanqueøvelser samt viden og ideer til, hvordan du tilpasser og skaber progression i en øvelse.

Kurset er bygget op af 2 x 4 lektioner. De første 4 lektioner er en DIF-del, hvor der blandt andet bliver arbejdet med trænerrollen og kommunikation. Den sidste del af kurset er en petanquespecifik del, hvor der fokuseres på tekniske, taktiske, mentale og sociale elementer til at blive en bedre petanquespiller.

Tid og sted: søndag den 29. november 2020 i Dansk Petanque Center i Karlslunde.
Varighed: kl. 9.30 – 17.30

Deltagerpris: 400 kr.
Prisen omfatter 8 timers kursus, frokost, diverse materialer, en T-shirt og et diplom.

Tilmelding: Tilmelding til kurset sker på Dansk Petanque Forbunds hjemmeside. Tilmeld dig her

Deadline for tilmelding er fredag den 13. november.
Corona-forhold:
Der vil til kurset tages højde for de til den tid gældende Corona-restriktioner, så kurset afvikles på forsvarlig
vis.


Til klubberne vest for Storebælt, så arbejdes der på at afholde et 1-2 Træner i 1. halvår af 2021 på vest siden.   

I må derfor meget gerne give en tilbagemelding, hvis I har medlemmer, som er interesseret i at deltage i et 1-2 Træner kursus, eller hvis I ønsker at afholde et selvstændigt kursus for jeres medlemmer.


Ved spørgsmål til kurset er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulenten i Dansk Petanque Forbund:

Rikke Lassen
Telefon: 21 63 24 45


  


Cookies
Delete item?