Corona-nyt

27-10-2020 16:59 |  DPF - CMS |  Pernille Toft
Dansk Petanque Forbund har den 27/10 2020 udsendt Corona Nyt til medlemsklubberne.
Læs teksten herunder

Kære medlemsklub

Der er den 23. oktober kommet nye Corona-restriktioner. Pt. afventer DIF og DGI de mere specifikke retningslinjer fra Kulturministeriet, som vi forventer offentliggøres i løbet af de kommende dage. 

De overordnede udmeldinger anviser dog en retning og nogle rammer,
Husk at tage forbehold for ændringer, når Kulturministeriets – og efterfølgende DIF og DGI’s retningslinjer – kommer.

Følg med her: www.dif.dk/corona og på Dansk Petanque Forbunds hjemmeside, hvor også den nyeste version af Q&A ligger.
Q&A er opdateret 27. oktober og kan læses her

Vi har herunder samlet de spørgsmål sekretariatet hyppigst har fået i de sidste par dage:

Hvad er reglerne for brug af mundbind ved idrætsaktiviteter?

Medvirkning fra den 29. oktober og foreløbig fire uger frem skal alle personer over 12 år bære mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter.
Der skal bæres mundbind ved ankomst og afgang. Kravet om mundbind gælder IKKE deltagere under selve idrætsaktiviteten dvs. spillerne og eventuelle trænere fritages under spillet på banerne.

Voksne og unge over 21 år: Må der afvikles træning i flere grupper af max 10 i samme hal, bane eller lign.?

Ja, det må klubberne gerne, hvis følgende kan overholdes:

  • Hver gruppe må max være på 10 personer inkl. træner
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
  • Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
  • En evt. træner må ikke træne flere grupper samtidig, men må gerne træne en ny gruppe, når den første har forladt stedet.  

HUSK, at en eventuel træner tæller med i det gældende forsamlingsforbud på 10.

Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fraen konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 10 deltagere.

Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver træningszone med max 10 personer i hver inkl. træner, tilskuere, forældre mv.

Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, særligt når der er tale om aktiviteter for børn og unge.

Må vi afholde turneringer?

Ja, hvis I kan afvikle turneringen inden for det gældende forsamlingsforbud dvs. 10for voksne over 21 år inkl. træner, dommer, officials mv. og 50 for børn og unge til og med 21 år. 

Kan vi afholde generalforsamling?

Ja, her er undtagelsen fraforsamlingsforbuddet fortsat gældende. Det betyder, at I fortsat må være op til 500 personer samlet, hvis de tilhørende betingelser er opfyldt, fx kravet om faste pladser i samme retning, afstand, mindst 2m2 guldareal pr. deltager mv.


De gældende regler opdateres løbende og kan findes på www.dif.dk/corona

Hvis jeres klub er i tvivl, eller har uddybende spørgsmål er I velkommen til at kontakte sekretariatet på mail til pto@petanque.dkeller på telefon (mandag – torsdag kl. 9-16) på nr. 26282445

   


Cookies
Delete item?